Mở lớp bồi dưỡng cho giáo viên

Năm học 2021-2022 năm học đầu tiên thay đổi chương trinh sách giáo khoa đối với lớp 6. Bộ môn tin học chính thức được đưa vào làm một môn học chính thức. Ngôn ngữ lập trình Pascal đã không còn được giảng dạy trong nhà trường phổ thông. Thay vào đó là ngôn ngữ lập trình Python được đua vào giảng dạy. Nhưng thực trạng còn có nhiều giáo viên còn chưa biết đến ngôn ngữ Python, giáo viên gặp nhiều khó khăn khio triển khai. Trước thực tế đó và cũng do nhiều giáo viên đề nghị. Chúng tôi mở lớp bồi dường ngôn ngữ lập trình Python cho giáo viên THCS, sau khóa học này giáo viên sẽ nắm được những kiến thức cơ bản cũng như nâng cao của Python. Giáo viên có thể tự tin và có đủ kiến thức để giảng dạy cho học sinh đại trà cũng như là bồi dưỡng HSG môn tin học. Thầy cô quan tâm có thể đăng kí tại đây:

Trả lời